Dunne darmlissen

dunne darmlissen

Ook zien we in het Spaans het zelfstandige naamwoord recto in dezelfde betekenis als het Latijnse zelfstandige naamwoord rectum in de betekenis van rechtvaardigheid. 46 Binnen de anatomie kan recto ook de verkorte naamgeving zijn van een músculo recto. 49 Het bijvoeglijk naamwoord derecho werd overigens ook gebruikt door de Spaanstalige anatomen uit de 15e, 16e en 17e eeuw om naar de endeldarm te verwijzen in namen zoals intestino derecho 47 en tripa derecha. 47 Het woord tripa betekent overigens net zoals intestino "darm". 46 In 1493 gebruikte cauliaco naast het Latijnse rectum de Spaanse vertaling derecho (zonder intestino of tripa ). 47 In het Italiaans is er wel een onderscheid ontstaan. De italiaans bijvoeglijke naamwoorden diretto 50 of ritto 51 zijn beide vertalingen van het bijvoeglijk naamwoord recht, maar niet van het zelfstandige naamwoord endeldarm. Het woord ritto is overigens wel afgeleid van het Latijnse bijvoeglijke naamwoord rectus.

33 Binnen het anatomische latijn is het vrij gebruikelijk om intestinum weg te laten en rectum zelfstandig te gebruiken. Het woord rectum is echter niet uniek. Er zijn meerdere woorden in het klassieke latijn die een substantivering waren van het bijvoeglijke naamwoord rectum. Zo kon rectum ook verwijzen naar het goede 33, rechtvaardigheid 33 of deugd. 33 Rectum was zelf afgeleid ontsluiting van het werkwoord regere'. 48 Dit Latijnse werkwoord kon zowel richten 48 of rechthouden 33 betekenen, alswel leiden 48 besturen, 48 of regeren, 48 maar ook het mennen van paarden. 48 Het bijvoeglijk naamwoord rectum is dan ook te lezen als rechtuit leiden 33 of in een rechte lijn bekeken. 33 niet alleen in het Latijn is door de afleiding van het bijvoeglijk naamwoord voor recht een grote overeenkomst ontstaan tussen dit bijvoeglijke naamwoord, de woorden afgeleid van dit specifieke bijvoeglijk naamwoord en het woord voor endeldarm, maar ook in bepaalde romaanse talen komt. In het Spaans wordt voor het bijvoeglijk naamwoord recht zowel derecho 46 als recto gebruikt. Het woord recto kan dus zowel recht als endeldarm aanduiden in het Spaans.

dunne darmlissen
33 deze naam komt ook als letterlijke vertaling voor in het Nederlands als rechte darm 10 18 en in het Engels als straight gut 18 34 of straight intestine. 35 In het Engels betekent straight, "recht" 36 en zowel gut 36 als intestine 36 betekent "darm". In andere talen, zoals het Italiaans ( retto 37 38 het Spaans ( recto 38 39 ) en het Portugees ( recto 38 zijn herkenbare varianten van rectum ontstaan. In sommige talen is de spelling van rectum volledig ongewijzigd, zoals in het Frans, 37 38 in het Engels en in het Nederlands 21 of is de spelling licht gewijzigd, zoals bij rektum in het duits en in het Zweeds. 38 Bij de laatstgenoemde voorbeelden is het gebruik veelal beperkt tot het wetenschappelijk en niet het dagelijks taalgebruik. Naast deze (verkorte vormen) bestaan er langere vormen, met toevoeging van het woord voor darm. In het Spaans gebruikt men voor darm de term intestino, 46 terug te zien in de volledige vorm intestino recto. 46 Al veel eerder was deze vorm terug te vinden in de zestiende en zeventiende eeuw bij de Spaanstalige anatomen als intestino recto 47 en intestino reto. 47 overeenkomst met andere woorden bewerken In de naam intestinum rectum is rectum gewoon het onzijdige bijvoeglijk naamwoord voor recht.

Omentum majus - wikipedia


Tot de eerste twee groepen behoren de gebruikelijke namen (intestinum) rectum respectievelijk endeldarm. Daarnaast is er nog een vierde restgroep. Recht: Intestinum rectum bewerken Ontleningen bewerken de latijnse naam intestinum rectum wordt al sinds jaar en dag gebruikt in de officiële latijnse nomenclatuur voor de anatomie ( Terminologia anatomica, voorheen Nomina Anatomica met 2 3 4 of zonder toevoeging van het woord intestinum. De naam zou al in gebruik olaz zijn aan het begin van onze jaartelling en terug te vinden zijn bij de romeinse encyclopedist Aulus Cornelius Celsus. 5 12 29 Tijdens de middeleeuwen zijn er in het anatomische latijn vooral andere termen voor de endeldarm in zwang, waaronder begrippen afkomstig uit de latijnse vertalingen van werken uit het Arabisch. 15 In het magnum opus de humani corporis fabrica septi libri (zeven boeken over de bouw van het menselijk lichaam) van de zestiende-eeuwse anatoom Andreas Vesalius komt het begrip intestinum rectum gewoon weer voor. 30 Vesalius verving in zijn de fabrica veel Arabische en middeleeuws-Latijnse woorden door goede latijnse benamingen.

Hipec ovhipec buikvlies kanker buikvlieskanker uitzaaiingen


"fda authority over Cosmetics". "we invited them with a calligraphy card, personally signed by me, to come into store and collect their free sample, so that way we let them know they were part of the chosen few to try our latest innovation.". "Skin is really perceived as the most important asset he says. "Lumens, Illuminance, foot-candles and bright shiny beads". "People are investing more in their skincare, full stop. "What's with all these companies telling black women to be white?". "France continues to lead the way in cosmetics". "Cindy hinant's make-up, glamour and tv show". "California king Bed featured in nivea's tv ad!".

dunne darmlissen

"Cosmetology, cosmetics, cosmeceuticals: Definitions and regulations". (117) Een slok ossenbloed is dodelijk. (2010) examined various traits of authors from India tweeting in English, combining character N-grams and sociolinguistic features like manner of laughing, honorifics, and smiley use. "At this level, customers need that parabenen relationship if they see a different person at the counter all the time, they're less likely to be loyal. "Alternative (non-animal) methods for cosmetics testing: Current status and future prospects—2010".

(202) Als je in Kampen komt zie je daar een koe aan de kampense toren hangen. (1998) Handbook to life in Ancient Greece, oxford University Press burlando, bruno; Verotta, luisella; Cornara, laura and Bottini-massa, elisa (2010) Herbal Principles in Cosmetics, crc press reshetnikov sv, wasser sp, duckman i, tsukor K (2000). "Is the Standard iso 22715 on Cosmetic Packaging legally binding?". (2012) used svmlight to classify gender on Nigerian twitter accounts, with tweets in English, with a minimum of 50 tweets. "eur-lex 32009R1223 en eur-lex". 'verstijven van angst 'stijfkoppigheid 'je nek uitsteken 'in je schulp kruipen 'vluchtgedrag deze termen geven de invloed weer van de psyche op het lichaam. "For our Platinum Rare cellular Night Elixir we have a bespoke communication program, where we've hand selected a segment of our Platinum customers and vips and talked to them in a personal way says Fernandez.

Echo abdomen algemeen

Complete your Donna dunne record collection. Discover Donna dunne's full discography. Shop new and used Vinyl and CDs. See what Amy_Dunne (gonegirlmovie) has discovered on Pinterest, the world's biggest collection of everybody's favorite things. Dunne is a 36-year-old, 74-rated Center Back from Ireland. Richard Dunne is a free agent rosacea in Pro evolution Soccer 2016. "The lowdown on Mineral makeup". "Lumens" is however, a valid reference point.

dunne darmlissen

Anwendungsgebiete: die anwendungsgebiete entsprechen

Linux or Windows, 32bit or 64bit. Console Access, guaranteed ram, no contracts, gUI based management system. Free web-based remote reboot, custom built, in-Stock or built to your Specs. Web-based reverse dns manager, power Manager (Reboot/Power On/Power Off real-time bandwidth graphs. Gui based management system, cabinets, private cages 24x7x365 Access, remote/Smart Hands. Uninterrupted Power, high Density cooling, flexible connectivity, equipment install and maintenance. Copyright 2013 loose Omnis Network, llc.

Les nouvelles esthetiques, medispa, dermascope. M Parked, courtesy of m, welcome to, this web page is diarree parked. Free courtesy of m, is this your domain? Click here to turn it into a website. Additional features: free dns manager! Whois privacy available, a new Web Site in Minutes! Hundreds of Templates, flash Intro, photo Albums, and more!

A new Hub for, make

De endeldarm strakker 21 of rectum 22 is bij zoogdieren het laatste deel van de dikke darm. Hier verzamelt de ontlasting lat.: faeces ) zich, om vervolgens via de anus het lichaam te verlaten. De endeldarm is bij mensen 15 à 20 cm lang en heeft een s-vorm. In het onderste derde deel van het rectum ligt een gedeelte dat zich gemakkelijk kan verwijden, ampulla recti. De vulling ervan wekt door prikkeling naar het afferente zenuwstelsel de stoelgang ( defecatie ). Aandoeningen van het rectum: proctitis : lokale ontsteking van het slijmvlies van het rectum rectocèle : uitzakken van een kluwen darmlissen prolapsus ani et recti : prolaps (naar buiten stulpen) van darmslijmvlies incontinentie : onvermogen om ontlasting op te houden proctalgia fugax : pijn. De eerste groep heeft als onderliggende betekenis recht, de tweede groep einde en de laatste groep begin.

Dunne darmlissen
Rated 4/5 based on 672 reviews
Recensies voor het bericht dunne darmlissen

 1. Igesu hij schrijft:

  Een sonde door uw neus, die via de slokdarm in de maag(rest) ligt en ervoor zorgt dat het overtollige maagsap wordt afgezogen. Darmen Het (dunne)darmpakket kan echografisch nooit volledig worden beoordeeld. Als u de aanwezigheid van een familielid bij het vernemen van de uitslag op prijsstelt, is het verstandig dat van tevoren met uw arts te bespreken.

 2. Fiquji hij schrijft:

  De meest voorkomende plaats voor een stoma is de rechter- of linkeronderbuik. Over het algemeen geldt in het sagittale vlak: de bovenkant van het echobeeld is de anterieure zijde en de onderkant is de posterieure zijde. Klinisch is dan meestal ook sprake van een pijnloze icterus. Soms treedt er op de lange duur een vernauwing op van het stoma.

 3. Vujikora hij schrijft:

  Focale non-steatose in het galblaasbed. Een tweede veel voorkomende goedaardige afwijking in de lever betreft het haemangioom. Diagnose de diagnose wordt gesteld aan de hand van de aard van de klachten en aanvullend onderzoek.

 4. Sycixyj hij schrijft:

  De dag van het onderzoek wij verzoeken u vriendelijk u te melden op het afgesproken tijdstip bij het afsprakenbureau van de polikliniek. Zo kan een operatie bestaan uit het doorsnijden van bepaalde zenuwvertakkingen naar de maag. De bloedstroom in een haemangioom  is traag, waardoor het vaak niet mogelijk is om middels kleuren doppler flow aan te tonen.Jouw feedback:

Uw e-mail zal niet worden gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

U kunt maximaal vier foto's van de formaten jpg, gif, png en maximaal 3 megabytes bijvoegen: